Til tonene fra Nat King Cole

Søndag 21. januar blir det nyttårsjazz i Oslofjordmuseet, og det er musikk av Nat King Cole som står på menyen.

Det er blitt en tradisjon med nyttårsjazz i Oslofjordmuseet i regi av venneforeningen, og søndag 21. januar vil atmosfæren fra USA på 1950- og 1960-tallet bli brakt inn i museet.

– Det blir en musikalsk à la carte med innslag av korte fortellinger fra Nat King Coles liv, heter det i flyeren for arrangementet. «A twist of Cole» er tittelen.

– Musikken til Nat King Cole er en ofte oversett hjørnesten i jazz-historien. Cole var pianisten Oscar Petersons største inspirasjon og plateselskapet Capitol Records store melkeku, heter det videre i flyeren.

Børge Tronrud synger og spiller tenorsaxofon, Harald Skogli spiller kontrabass og Rune Skjold trakterer trommene. Alf Henrik Henriksen spiller piano. De lover å ta for seg musikalske høydepunkter fra den amerikanske artistens karriere – hvilket betyr at det blir alt fra romantiske ballader til elegant svingjazz.

– Svingende, humørfylt og virtoust fremført. Dette blir «cool» Cole, sier de fire.

Nat Cole – mellomnavnet «King» fikk han i kraft av sin suksess – ble født i 1919 og døde i 1965. Nathaniel Adams Coles er hans egentlige navn. Han begynte sin karriere som jazzpianist, men ble etter hvert både sanger og skuespiller.

Ifølge Wikipedia er han en av populærmusikkens mestselgende artister og stiller i samme klasse som Frank Sinatra og Bing Crosby.

Konserten starter klokka 19, men allerede en time før åpnes dørene til Oslofjordmuseet. 150 kroner kan betales kontant eller via Vipps.

Det meste øker ved Oslofjordmuseet

ØKNING: Tron Wigeland Nilsen kan se tilbake på et 2017 med positiv økning på mange områder.
ØKNING: Tron Wigeland Nilsen kan se tilbake på et 2017 med positiv økning på mange områder. [Foto: Morten Jensen]
En oppsummering av året 2017 viser at det er en økning i det meste ved Oslofjordmuseet.

Daglig leder, Tron Wigeland Nilsen, kan fortelle at mye har økt ved Oslofjordmuseet i 2017. Blant annet besøksantallet, som i 2017 har vært fem prosent høyere enn i 2016. 11 230 besøkende ble registrert gjennom kassa til museet i 2017.

Museet er også blitt et populært sted for arrangementer; det være seg bursdager, konfirmasjoner og konserter, eller arrangementer i regi av Vollen historielag, båtforeninger eller andre. 10 prosent flere arrangementer har funnet sted i forhold til året før.

KONSERTER: Over 100 arrangementer har funnet sted i Oslofjordmuseet i løpet 1v 2017. [Foto: Morten Jensen]
KONSERTER: Over 100 arrangementer har funnet sted i Oslofjordmuseet i løpet 1v 2017. [Foto: Morten Jensen]

Barne- og ungdomsvennlig

Arrangementet «Barnerekka» i regi av venneforeningens leder, Trine Bendixen, har vært et fast innslag om søndagene i 2017, slik det også var i 2016, og oppslutningen om arrangementet har økt. Enkelte arrangementer har hatt over 100 deltagere, og Barnerekka har vært med på å profilere museet som et barne- og ungdomsvennlig sted.

Museet har også sitt eget pedagogiske tilbud retter mot 1. til 9. skoletrinn, og museet inngår som en del av den kulturelle skolesekken for Asker og Røyken kommune. I 2017 var det snaut 90 skoleklasser på besøk. I 2016 var det 85.

Populære aktiviteter

Tron Wigeland Nilsen forteller at undervisningsbassenget og rosimulatoren er museets to mest populære tiltak, og strikkmotorsettene har gått unna som varmt hvetebrød. 2128 strikkmotorsett ble solgt i 2017 – mot 1500 i 2016.

MOBILT BASSENG: Et mobilt basseng er blant annet blitt benyttet på Sjøen for alle. [Foto: Morten Jensen]
MOBILT BASSENG: Et mobilt basseng er blant annet blitt benyttet på Sjøen for alle. [Foto: Morten Jensen]
Museet har også et mobilt basseng som er blitt tatt med til eksterne arrangementer som for eksempel Sjøen for alle, Hurum Trebåtfestival og Holmendagene.

To lagre måtte tømmes

Men, ikke alle økninger har vært av den positive sorten, og det er spesielt to poster som har vært belastende for museets økonomi.

– Våren 2017 fikk vi beskjed om å tømme det ene av to båtlagre på Slørstad i Ås, der det var lagret 34 båter. Begge lagrene ble tømt og de historisk sett mest interessante båtene ble plassert i en hall vi fortsatt disponerer. De andre båtene er satt ut under plast, forteller Wigeland Nilsen.

For å utføre jobben måtte de leie inn hjelp fra et entreprenørfirma som disponerte nødvendige maskiner til å kunne gjennomføre flyttejobben.

Sliten reketråler

Også reketråleren «Ternen» har kostet museet uforutsette penger i 2017. Tråleren har fått vernestatus av Riksantikvaren og Oslofjordmuseet har forvaltningsansvaret for båten.

– De siste årene har vi slitt med lekkasjer, noe som igjen har ført til slippsettinger og nødreparasjoner.

Trond Wigeland Nilsen forteller at de har søkt Riksantikvaren og Sparebankstiftelsen DnB om midler, men de har fått avslag.

– Nå har vi søkt Riksantikvaren på nytt for 2018, sier Wigeland Nilsen.