Styret

FOTO: Tordis Ødbehr

STYRET I OSLOFJORDMUSEETS VENNER

  • Leder: Trine Bendixen – e-post: trinehbendixen@gmail.com
  • Styremedlem: Tore Hansen – e-post: tore@hansen.im
  • Styremedlem: Morten Jensen – e-post: moje@me.com
  • Styremedlem: Dag Juell Pettersen – e-post: dagjuell@gmail.com
  • Styremedlem: Thomas Roander – e-post: thomas@roander.no
  • Styremedlem: Per Salvesen – e-post: ps@autek.no
  • Styremedlem: Carl Peter Aaser – e-post: cpaaser@gmail.com
  • Styremedlem: Heidi Sommarset – e-post: heidi.sommarset@samfo.no

Foto: Tordis Ødbehr. Fra venstre: Dag Juell Pettersen, Thomas Roander, Carl Peter Aaser, Trine Bendixen, Per Salvesen og Tore Hansen. Heidi Sommarset og Morten Jensen var ikke til stede da bildet ble tatt.