Velkommen til Oslofjordmuseets Venner!


Logo - enkel
Oslofjordmuseets Venner ble stiftet allerede i 2006 under navnet Oslofjordens Trebåtsamlings Venner. Foreningen var en sterk pådriver for å få åpnet det som nå er Oslofjordmuseet i Vollen i Asker. Museet er en avdeling under Akershusmuseet.

Venneforeningens fremste oppgave er å bistå museumspersonalet og skaffe til veie midler til anlegg og nyanskaffelser.