Husk årsmøtet 5. februar

ÅRSMØTE: 5. februar avholdes det årsmøte i venneforeningen til Oslofjordmuseet.
ÅRSMØTE: 5. februar avholdes det årsmøte i venneforeningen til Oslofjordmuseet. Foto: Morten Jensen

Onsdag 5. februar kl 19:00 avholder Oslofjordmuseets Venner sitt årsmøte i museet. I tillegg til årsmøtets formelle innhold, blir det medlemsmøte etterpå.

Tiden er kommet for venneforeningens årlige årsmøte. Etter vedtektene skal årsmøtet inneholde denne agendaen:

Årsmøtet skal etter vedtektene behandle følgende dagsorden:

 • Årsmelding
  • Styrets regnskaper og revisjonsberetning
  • Saker til behandling
  • Kontingent for 2020
  • Valg
   Valg av styre for Oslofjordmuseets Venner 
  • Valg av valgkomite på minimum 2 medlemmer
  • Valg av revisor
   Stemmeberettigede er medlemmer som har betalt kontingent for 2019. Fullmakter er ikke gyldig.
   Vedtak fattes med simpelt flertall. 
   Vedtektsendringer krever 2/3 flertall blant de tilstedeværende medlemmer på årsmøtet.

Etter møtet blir det kaffe og litt servering, i tillegg til et foredrag. Dessuten blir det litt musikk!

Vel møtt!

Nyttårsjazz – tradisjonen tro

Blended Horns

At venneforeningen til Oslofjordmuseet innvier det nye året med en jazzkonsert, er blitt en tradisjon. Søndag 12. januar kommer Blended Horns for å spille for oss.

Og her blir det mye kjent og kjært. Blended Horns byr denne kvelden på mye godt fra «akustisk mainstream» via «standard-jazz», «sen swing», og «tidlig bop» til «silke-jazz», loves det.

Fortsett å lese «Nyttårsjazz – tradisjonen tro»