Åpningen av badelivsutstillingen

Badelivsutstillingen i Oslofjordmuseet ble åpnet med brask og bram 25. mai 2019.