Kajakkstativet ved Oslofjordmuseet

Oslofjordmuseets Venneforening har tatt initiativet til og stått bak oppføringen av et kajakkstativ for venneforeningens medlemmer. Kajakkstativet ble våren 2020 utvidet fra 24 til 48 plasser, og det er plassert ved siden av båthuset til fembøringen «God Bør». Plass kan leies av venneforeningens medlemmer.

Det er dessverre fullt for 2021 sesongen, men det er mulig å stå på venteliste. Pris for 2021 er kr. 450.

Ta kontakt med kajakkgruppens leder, Thomas Roander, mobiltelefon: 971 71 388 eller per e-post: thomas@roander.no.

Det er utarbeidet er sett regler for stativet som må følges og som lyder:

REGLER FOR BRUK AV OSLOFJORMUSEET`S VENNEFORENINGS KAJAKKSTATIV I MAUDBUKTA 

  1. Bruken av kajakkstativet er forbeholdt medlemmer av Oslofjordmuseets Venneforening.
  2. Båtplassleien fastsettes årlig av styret i Venneforeningen. For kalenderåret 2021 er leien fastsatt til kr 450.
  3. Medlemskontingenten i Venneforeningen og båtplassleie må være innbetalt til Venneforeningens bankkonto 1503.38.80755 før båtplassen tas i bruk.
  4. Ved manglende betaling vil kajakken bli fjernet for eiers risiko og retten til å disponere plassen bortfaller.
  5. All bruk av kajakkstativet skjer på eget ansvar. Venneforeningen er ikke ansvarlig for evt. tyveri, skadeverk etc. Styret anbefaler derfor at kajakkene holdes forsikret og forsvarlig låst.
  6. Et medlem kan ikke ha mer enn en kajakk i kajakkstativet med mindre plassen og styret tillater det.
  7. Båtplasser tildeles av den styret utpeker.
  8. Nærværende reglement revideres årlig av styret samtidig som årlig båtplassleie bestemmes.