Styret

FOTO: Tordis Ødbehr
NYTT STYRE FRA OG MED 2020: Fra venstre: Lars Nordahl, Per Salvesen, Heidi Sommarset, Thomas Roander, May Britt Hesselberg Bjerke og Tore Hansen. Dag Juell Pettersen var ikke tilstede da bildet ble tatt. FOTO: Morten Jensen.

STYRET I OSLOFJORDMUSEETS VENNER

  • Leder: May Britt Hesselberg Bjerke – e-post: may-britt.bjerke@bjerkeeiendom.com
  • Styremedlem: Tore Hansen – e-post: tore@hansen.im
  • Styremedlem: Dag Juell Pettersen – e-post: dagjuell@gmail.com
  • Styremedlem: Thomas Roander – e-post: thomas@roander.no
  • Styremedlem: Per Salvesen – e-post: ps@autek.no
  • Styremedlem: Heidi Sommarset – e-post: heidi.sommarset@samfo.no
  • Styremedlem: Lars Nordahl – e-post: lars.o.nordal@outlook.com