Velkommen til Oslofjordmuseets Venner!


Logo - enkel

Oslofjordmuseets Venner ble stiftet allerede i 2006 under navnet Oslofjordens Trebåtsamlings Venner. Foreningen var en sterk pådriver for å få åpnet det som nå er Oslofjordmuseet i Vollen i Asker. Museet er en avdeling under Akershusmuseet.

Venneforeningens fremste oppgave er å bistå museumspersonalet og skaffe til veie midler til anlegg, nyanskaffelser og aktivitet.

Bli medlem og vær med å støtte dette arbeidet!

Medlem kan du bli ved å sende en e-post til Per Salvesen: e-post: ps@autek.no

NB! Grunnet Covid 19 er dessverre de fleste arrangementer i regi av Venneforeningen satt på vent på ubestemt tid.